حسابداری

فصل اول:

تعریف حسابداری

برای حسابداری تعاریف بسیاری وجود دارد در کتب قدیمی حسابداری را فن ثبت - ضبط - جمع آوری - تجزیه وتحلیل - اندازه گیری- طبقه بندی و تلخیص اطلاعات و معاملات مالی یا رویدادهایی که اثرات مالی دارند تعریف نموده اند .

و لیکن امروزه حسابداری را دیگر فن نمی دانند بلکه آن را فرایند یا سیستم اطلاعاتی در نظر میگیرند و حسابداری را این گونه تعریف نموده اند :

حسابداری دانشی است که با بکار گیری آن اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی رویداد های دارای اثر مالی بر یک موسسه -جمع آوری- تجزیه وتحلیل - اندازه گیری- ثبت - طبقه بندی-تجمیع و تلخیص و گزارش میشود.

آشنایی با سیستم های حسابداری

1- موسسات خدماتی

2- موسسات بازرگانی

3-موسسات تولیدی

موسسات خدماتی

موسساتی هستند که خدماتی را به مشتریان عرضه و در ازای آن کارمزد یا حق الزحمه دریافت میکنند

موسسات بازرگانی

موسساتی هستند که به خرید و فروش نوعی خاص و یا انواعی از مواد خام و فراورده ها و یا کالای ساخته شده اشتغال دارند مانند فروشگاه ها

موسسات تولیدی

موسساتی هستند که کالای مصرفی یا با دوام را بکار گرفتن سرمایه و نیروی انسانی و با استفاده از ابزار و ماشین آلات و تجهیزات تولید مینمایند و تولیدات خود را به موسسات بازرگانی یا مستقیما به مصرف کنندگان می فروشند.

استفاده کنندگان از اطلاعات و نتایج حسابداری چه کسانی هستند؟

الف) استفاده کنندگان درون سازمانی از اطلاعات حسابداری

ب)استفاده کنندگان برون سازمانی از اطلاعات حسابداری

استفاده کنندگان درون سازمانی

هیات مدیره و مدیر عامل و مدیر اجرایی و سرپستان عملیات یک موسسه استفاده کنندگان درون سازمانی میباشند.

استفاده کنندگان برون سازمانی

هر فرد یا مراجع ذی نفع که حق دریافت اطلاعات مالی از یک موسسه را دارد و بر مبنای آن اطلاعات با موسسه داد وستد کرده و درباره آن موسسه قضاوت و تصمیم گیری  میکند.

رشته های تخصصی حسابداری کدامند؟

1-حسابداری مالی

2-حسابداری صنعتی

3-حسابداری مدیریت

4-حسابداری دولتی

5-حسابرسی

6-حسابداری مالیاتی

اجزا و عناصر حسابداری کدامند؟

دارئیها و بدهیها و سرمایه و درآمدها و هزینه ها عناصر حسابداری میباشند

دارئیها:

کلیه اموال - مطالبات وسایر منابع متعلق به یک موسسه که در نتیجه معاملات - عملیات مالی یا سایر رویداد ها ایجاد شده و قابل شناسایی به پول بوده و دارای منافع آتی میباشد را داریی گویند به عنوان مثال:

1- وجوه نقد

2- مطالبات (بدهکاران)

3- موجودی جنسی وکالا که شامل موارد زیر هستند:

الف) مواد

ب)موجودی کالا

ج)ملزومات

4- دارائیهای ثابت و تجهیزات

بدهیها:

تعهدادی است که یک موسسه در مقابل اشخاص و موسسات دیگر دارد و از معاملات و رویدادهای گذشته ناشی شده اند و باید با پرداخت پول یا تحویل کالا یا انجام خدمات یا انتقال سایر اقلام دارائیها تسویه گردند.

انواع بدهی ها شامل:

1- بستانکاران

2- اسناد پرداختنی

3-وام ها

هستند.

سرمایه:

حق مالی صاحب یا صاحبان سرمایه یک موسسه نسبت به دارئیهای آن موسسه را سرمایه گویند.

درآمد چیست:

درآمد بهای کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده برای مشتریان و نتایج سایر فعالیت های عادی یک موسسه در یک دوره مالی که به تحصیل وجه نقد یا افزایش سار دارئیها و یا کاهش بدهی ها منجر می شود گویند.

هزینه چیست:

شرکت ها و موسسات برای اداره امور و انجام دادن فعالیت های مربوط به کسب درآند مخارجی (نظیر خرید-حقوق-پرداخت آب و برق) انجام میدهند که باعث خروج وجه نقد یا کاهش سایر دارائیها و یا افزایش بدهی ها میگردد.

 توجه:

فصل های  بعدی در دست نوشتن است و به محض اتمام کار آن را در وبلاگ ثبت میکنیم

با تشکر فراوان امین احمدی تبار

 

/ 0 نظر / 24 بازدید